Trelde-Østerby Antenneforening

Trelde-Østerbys Antenneforenings historie fra start til slut, kort fortalt.

——————————————————————————————————————–

Antenneforeningen startede den 16. maj 1973 og blev nedlagt 29. oktober 2009.
På tidspunktet for opstarten var Østerby ikke så meget udbygget, som den er i dag. Det var Agernvænget, Koglevænget, Oldenvænget og Nøddevænget, der var med fra start. Det var dengang, der kun var een dansk kanal og nogle tyske. Nogle få år senere blev Bogvænget, Østerbyvej og Treldenæsvej (7 husstande) koblet på. For at få antennekablet over på Treldenæsvej blev det gravet ned over engen ud for det gamle mejeri (Det er i dag Østerbyvej 16) Kablet  blev tinglyst, ligesom masten var blevet, da den blev rejst på Koglevænget 10!
I starten af 80erne var kontingentet på kr. 50 / 75 pr. år. På en generalforsamling i de år, foreslog bestyrelsen at hæve kontingentet med kr. 5. Det faldt ikke i god jord, og blev meget diskuteret.
Da TV 2 startede i 1988 skulle der nyt udstyr til, og fordi foreningen ikke havde ret mange midler, måtte medlemmerne til lommerne.
I starten af 90erne blev programudbudet udvidet igen, og senere da signalerne blev digitaliseret, og der derfor skulle mere udstyr til, blev foreningen nødt til at investere i et lille træhus. Det kom til at ligge på Oldenvænget 3.
I 2008 kom der så bredbånd til Østerby. På det tidspunkt var der ca. 120 medlemmer, og det var for få til at følge med udviklingen.
Den 9. marts 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling. Her stemte 30 medlemmer for en nedlæggelse af antenneforeningen, og 8 medlemmer for at foreningen skulle fortsætte. På grund af for få fremmødte, blev der indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling den 1. april 2009. Her var der 47 medlemmer til stede foruden 12 fuldmagter. Det blev til 54 stemmer for en nedlæggelse af antenneforeningen. Den daværende bestyrelse skulle fortsætte og klare nedlæggelsen så hurtigt som muligt.
Da regnskabet var gjort op blev der et lille beløb tilbage, som blev fordelt til medlemmerne.

 

Da Trelde-Østerbys VARTEGN forsvandt:
Den daværende bestyrelse fik kontakt til Fredericia Brandvæsen, som gerne ville have antennemasten. De kunne bruge den til klatreøvelser.
Klik på et billede for at se det i stor str. – det viser sig på en ny fane i browseren.

PS. Billedplaceringen driller, men de kommer da i det mindste i rigtig rækkefølge 🙂

1 Den store kranbil ankommer2 Kranbilen folder sig ud3 Mere udfoldning

 

4 Sættes fast på antennen5 To mænd kravler op 6 Så er alt klar7 Første del er løsnet
9 Nederste del løftes op10 Antennen er pakket sammen11 Farvel og tak
NB. Materialet på Trelde-Østerby Antenneforening er afleveret på Fredericia Lokalhistorisk Arkiv. Materialet består af: Protokoller, tegninger, målerapporter, tinglysninger, servicekontrakt, forsikring, vedtægt af 1973, 1996 og 2004, indkaldelse til generalforsamlinger, visningsaftaler, afstemninger af programvalg, medlemslister og regnskaber med de mest relevante bilag. Alt dette kan ses på nævnte arkiv.