Trelde Vindmøllelaug I/S

Trelde Vindmøllelaugs historie fra start til slut – kort fortalt.

——————————————————————————————————————–

Projektet “Trelde Vindmøllelaug” startede med et informationsmøde i Bøgeskovhallen torsdag den 13. juni 1991. Her blev fortalt, hvordan man starter et vindmøllelaug. En repræsentant fra vindmøllefabrikken Bonus forklarede, hvordan en vindmølle fungerer.
Vindmøllen blev af fabrikanten bedømt til at kunne producere 446.000 kilowatt pr. år. Trelde Vindmølle er en 300 kW mølle, og på den tid var det en stor mølle.
Trelde Vindmøllelaug I/S blev delt i 446 andele, dvs. 1000 kW pr. andelsbevis. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 4 personer. Disse 4 personer sørgede for, at der blev sat artikler i forskellige aviser. Det resulterede i at der inden stiftende generalforsamling blev tegnet over 300 andele.
Stiftende generalforsamling blev afholdt den 24. juli 1991. Fremmødte var projektets starter, arbejdsgruppen og ca. 40 andelshavere. Samtidig blev der dannet et interessentskab. På mødet blev der valgt en bestyrelse på fem personer, og der blev lavet en vedtægt for lauget. På dette tidspunkt manglede der stadig tegning for ca. 100 andelsbeviser.
Prisen på et andelsbevis á 1000 kW blev på baggrund af et budget sat til  kr. 4.700.
Den 22. oktober 1991 blev der afholdt et nyt informationsmøde i Bøgeskovhallen, hvor der blev redegjort for elprisen mm. Senere blev der annonceret igen i forskellige aviser, for at få tegnet de manglende andele.
Den 5. marts 1992 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Depotgården, og her kunne bestyrelsen fortælle, at møllen var fuldtegnet, og dagen efter blev møllen bestilt hos Bonus i Brande.
Vindmøllen blev rejst fredag formiddag den 19. juni 1992, og den 8. august blev den officielt indviet, hvor ca. 40 personer var mødt frem.
I 1993 blev foreningen ændret til et interessentskab.
Trelde Vindmøllelaug I/S eksisterede efterfølgende indtil 2004. På grund af ændrede afregningsformer mm. blev det på to ekstraordinære interessantskabsmøder den 5. og 24. februar 2004 besluttet at sælge vindmøllen.
I den tid møllen var ejet af andelshaverne levede den fuldt ud op til sin produktionsevne, idet den i alle årene producerede meget mere end de 446.000 kW/h. I alt fra 1. juli 1992 til 1. april 2004 blev det til 6.136.253 kW/h d.v.s. et gennemsnit på 518.556 kW/h pr. år.

Tårnet ser “rustent” ud, men det er galvaniseringen der er uens.

——————————

NB. Materialet på Trelde Vindmøllelaug I/S er afleveret på Fredericia Lokalhistorisk Arkiv. Materialet består af: Papirer vedr. opstartsfasen, tegninger, tilbud mm. vedr. opstilling af møllen, servicekontrakt, forsikring, tegninger, rapporter, indkaldelser til interessentskabsmøder 1992-2004, regnskab med mest relevante bilag og materiale vedr. nedlæggelsen af vindmøllelauget.  Alt dette kan ses på nævnte arkiv.